Incepand cu data de 01.04.2013, pacientii vor plati la externarea din spital, o coplata in suma de 9 lei/pacient pentru fiecare episod de internare continua ( suma a fosthotarata in sedintaConsiliului de administratie din data de 01.04.2013), potrivit  Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014, aprobatprin HG nr.117/2013, publicata in MonitorulOficial, Partea I, nr. 166 din 28 martie 2013.

Conform art.74 din HG nr.117/27.03.2013 :

Spitalele încasează de la asiguraţi suma corespunzătoare coplăţii, astfel:

a) pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare continuă, în secţiile/compartimentele cu paturi din unităţile sanitare cu paturi organizate conform prevederilor legale în vigoare şi aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate;

b) pentru serviciile medicale spitaliceşti, acordate în regim de spitalizare continuă, prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază şi în pachetul de servicii ce se acordă persoanelor care se asigură facultativ.

Excepţie fac urmatoarele tipuri de servicii:

- serviciile medicale spitaliceşti acordate în secţiile/compartimentele de îngrijiri palliative;

- serviciile medicale spitaliceşti pentru internările obligatorii pentru bolnavii psihici prevăzuţi la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale;

- serviciile medicale spitaliceşti de lungă durată – ani;

- pentru serviciile medicale spitaliceşti pentru care criteriul de internare este urgenţa;

Furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate nu pot încasa o altă plată din partea asiguratului pentru serviciile medicale spitaliceşti pentru care se încasează coplată.

Categoriile de asiguraţi scutite de coplată, prevăzute la <LLNK 12006    95 10 202 213 32>art. 213^1 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sunt urmatoarele:

a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii între 18 ani şi 26 de ani, dacă sunt elevi, absolvenţi de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studenţii, dacă nu realizează venituri din muncă;

b) bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, pentru serviciile medicale aferente bolii de bază respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse;

c) pensionarii cu venituri numai din pensii de până la 740 lei/lună.

d) toate femeile însărcinate şi lăuzele, pentru servicii medicale legate de evoluţia sarcinii, iar cele care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară, pentru toate serviciile medicale.

Categoriile de asiguraţi scutite de coplată, fac dovada acestei calităţi cu documente eliberate de autorităţile competente că se încadrează în respectiva categorie, precum şi cu documente şi/sau, după caz, cu declaraţie pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile privind realizarea sau nu a unor venituri, conform modelului anexat, prevăzut în norme.

Spitalele aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate nu pot încasa o altă plată din partea asiguratului pentru serviciile medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare continuă în afara celor prevăzute.

In vederea reducerii la minim a disconfortului pacientului, s-a stabilit ca plata sumei de 10 lei, reprezentand coplata, sa se faca la nivelul fiecarei sectii/compartiment, la momentul preluarii documentelor aferente externarii, pe baza de chitanta.

Numarul chitantei prin care se achita coplata se v-a consemna in FOCG.

Persoanele scutite de la coplata vor completa o declaratie pe proprie raspundere ca se incadreaza in una din categoriile exceptate.

Declaratia este prevazuta la Anexa 17D din Normele la Contractul-Cadru si este anexa a acestei note interne.

Declaratia se va anexa la FOCG.