Unitatea Spitalul Clinic CF Nr. 2 Bucuresti - Ambulatoriul de Specialitate CF Nr. 2 este agreata sa efectueze examinari medicale pentru personalul cu atributii in sigurana transporturilor la punctul de lucru situat in B-dul Marasti, nr. 63, sector 1, Bucuresti.Prezentul certificat este valabil 5 ani, cu avizare anuala.